BHP, ochrona środowiska i jakość

Polityka korporacyjna Wittur

Grupa Wittur jest jednym z wiodących producentów komponentów, modułów i systemów w branży wind. Naszą misją jest bycie najlepszym na świecie, zarówno globalnym, jak i lokalnym partnerem biznesowym w zakresie innowacyjnych komponentów do wind. Do celu dążymy poprzez zapewnienie produkcji na światowym poziomie, spójny model operacyjny, systemy i technologie informatyczne zapewniające przejrzystość i bezbłędną realizację zamówień. Dużą rolę odgrywa również nasza SPÓJNA kultura, ucieleśniana przez godny zaufania zespół o wysokiej wydajności, zawsze mocno zaangażowany w takie kwestie jak:
  • Przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych i innych, jak również ponoszenie odpowiedzialności za produkt, politykę i procedury firmy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz BHP.
 
  • Rozwijanie najlepszych talentów w oparciu o kompetencje, świadomość i motywację; zaangażowanie pracowników i ich potencjalnych przedstawicieli poprzez szkolenia, uczestnictwo, konsultacje i skuteczną komunikację. Zapewnianie szkoleń w zakresie wymagań Systemu Zarządzania i informowanie o założeniach danej polityki całej organizacji. Udostępnianie danej polityki wszystkim zainteresowanym stronom.
 
  • Zwiększanie zadowolenia klientów i interesariuszy, wykraczanie poza ich potrzeby, dostarczanie bezpiecznych produktów i usług o wysokiej jakości, w konkurencyjnych cenach, zawsze zgodnych z najlepszymi praktykami środowiskowymi, w uzgodnionych terminach i zgodnie z wymaganiami;
 
  • Zapobieganie chorobom i urazom w naszych zakładach poprzez aktywną identyfikację i ograniczanie czynników ryzyka w celu utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy;
 
  • Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z naszej działalności poprzez ochronę zasobów naturalnych, zapobieganie zanieczyszczeniom i redukcję odpadów;
 
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności naszego Systemu Zarządzania oraz wyznaczanie odpowiednich celów i zadań, które pomogą nam w dążeniu do osiągnięcia najlepszych wyników w naszej klasie;
 
  • Zminimalizowanie negatywnego wpływu na ciągłość operacyjną poprzez identyfikację tych działań, od których zależy przetrwanie organizacji, gotowość do kontynuowania działalności poprzez skuteczne stosowanie właściwych strategii naprawczych i ograniczanie ryzyka;
 
  • Rozwijanie jak najlepszych relacji z dostawcami, zwiększanie ich zdolności do dostarczania produktów i usług zgodnie z wymaganiami, koncentrowanie się na ochronie środowiska, zgodności z przepisami BHP i kodeksem etycznym oraz zapewnianie ciągłego doskonalenia procesu dostaw.

06.06.2020 r.
 

Dyrektor Generalny 
Tom Stephenson

Globalny Dyrektor ds. BHP i Jakości
Vincenzo Bruno                      
                                                       
 

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Możemy zaoferować rozwiązania dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb.

Wittur zaktualizował swoją politykę prywatności zgodnie z GDPR. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.    
TOP