Wittur Tools
 WIN AN IPAD

Wittur EAST EUROPE (WEA) Sales Contact

Wittur Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
Poland
Tel: + 48 22 853 89 50
Fax: + 48 22 853 89 51
e-mail: info.pl@wittur.com


 

 

 

General Manager WEA: Robert Wójcik

e-mail: robert.wojcik@wittur.com
Regional office: ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 853 89 50 Fax +48 22 853 89 51
 

Sales Department - Dział Sprzedaży

Sales office: ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 853 89 50 Fax +48 22 853 89 51
 
Country Sales Manager WEA: Jarosław Oswald
Mobile: + 48 600 935 900
e-mail: jaroslaw.oswald@wittur.com


Area Sales Manager – Poland/Reg 1: Łukasz Demczuk
Mobile: + 48 519 318 010
e-mail: lukasz.demczuk@wittur.com
 
Area Sales Manager – Poland/Reg 2: Wojciech Kinsner
Mobile: + 48 606 299 897
e-mail: wojciech.kinsner@wittur.com
 
Area Sales Manager – Poland Lithuania, Latvia, Kaliningrad Enclave /Reg 3: Andrzej Chomiuk
Mobile: + 48 606 825 690
e-mail: andrzej.chomiuk@wittur.com
 
Area Sales Manager – Slovakia /Reg 4: Miroslav Kubinec
Mobile: (+421) 911 726 084
e-mail: miroslav.kubinec@wittur.com
 
Area Sales Manager – Hungary/Reg 5: Andras Pacza
Mobile: +36 307 886 805
e-mail: andras.pacza@wittur.com
 
Area Sales Manager – Romania, Moldova, Croatia, Slovenia,
Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, North Macedonia /Reg 6:
Alexandru Davidescu
Mobile: +40 735 318 153
e-mail: alexandru.davidescu@wittur.com

 

Front Office 

Purchasing Orders / Zamówienia
Please send your purchasing orders to / 
Zamówienia prosimy kierować poprzez:

e-mail: orders.wea@wittur.com
Tel. +48 22 853 89 50

Paulina Piotrowska
(Office Administration)

e-mail: 
paulina.piotrowska@wittur.com
 
Maciej Wojtunik
(Front Office Assistant)
e-mail: maciej.wojtunik@wittur.com


Piotr Nowakowski
e-mail: piotr.nowakowski@wittur.com

Konrad Sadowski
e-mail: konrad.sadowski@wittur.com


Application Engineering Team

Application Engineering Manager:
Piotr Mieleń
Tel: + 48 22 853 89 50
e-mail: piotr.mielen@wittur.com

Application Engineer:

Grzegorz Misiak
Mobile Friendly: +48 517 148 885
Tel: + 48 22 853 89 50 
e-mail:
grzegorz.misiak@wittur.com

Application Engineer: 
Mirosław Jamka
Tel: + 48 22 853 89 50 
e-mail: miroslaw.jamka@wittur.com

Application Engineer: 
Michał Brojek
Tel: + 48 22 853 89 50 
e-mail: michal.brojek@wittur.com

 

Supply Chain Team

Wittur Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

Poland
Tel: + 48 22 853 89 50  Fax: + 48 22 853 89 51
 
Supply Chain Manager: Paweł Witowski
Tel: + 48 22 853 89 50 
Mobile: +48 506 816 242
e-mail: pawel.witowski@wittur.com


Supply Chain: Jacek Krzykała
Tel: + 48 22 853 89 50
e-mail: jacek.krzykala@wittur.com


Supply Chain: Magdalena Kawecka
Tel: + 48 22 853 89 50
e-mail: magdalena.kawecka@wittur.com


Warehouse: Dariusz Jagiełło
Mobile Phone: +48 797 651 308
Tel: + 48 22 853 89 50 
e-mail: dariusz.jagiello@wittur.com 


Warehouse: Piotr Zyśk
Tel: + 48 22 853 89 50
e-mail: piotr.zysk@wittur.com


WarehouseTomasz Karpiński
Tel: + 48 22 853 89 50
e-mail: tomasz.karpinski@wittur.com


Customer Service  - Dział Wsparcia Klienta

Wsparcie techniczne & Reklamacje / Technical Support & Claims
Michał Dziadkowiec
Mobile: +48 517 14 88 83
Tel: +48 22 853 89 50 / wewn. 2
e-mail: customerservice.pl@wittur.com
 
Please send your claim on form (to be downloaded from www.wittur.com , Download area) /
Reklamacje prosimy zgłaszać przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji ( do pobrania ze strony www.wittur.com , obszar Download)

 

Let's meet at Interlift!
Book your slot with Wittur Sales Team.
Book now!